Ectagon - Bokföring & Redovisning
Navigera Ekonomi fakta som kan hjälpa
 Startsidan

 Tjänster
 - Hyr en redovisningskonsult
 - Välj Mamut! Bäst i test! 

 Nyheter
 - Läs ekonominyheterna!
 - Från Skattemyndigheten
 - Ekonomifakta, Lag och Rätt

  Böcker 
 - Lär dig Marknadsföring!
 - Allt om Ledarskap!
 - Konsten att sälja!
 - Starta eget företag!
 - Hundra sidors böcker

  Användbara länkar
 - Gå till Banken!
 - Företagsrelaterat
 - Spara i aktier och fonder!
 - Rätt försäkring?
 -
Valutakurser
 - Konferans dax?
 - Ny dator?
 - Rätt Teleabonnemang?
 - Allt för kontoret
 - Övrigt
 - Länk partner ?

 Om oss

 Kontakta oss

Lagsammanställning av förändringar 2006 längre ner.

 Nya Se om ditt </p>
              <p>
              <font face= Ekonomi info

Ekonomifakta 2007
 

Arbetsgivaravgifter  
Arbetsgivaravgifter » 32,28
Egenavgift » 30,71
Särskild löneskatt (födda 1937 och tidigare):
24,26
Arbetsgivaravgift (födda 1938 - 1940):
26,37

Basbelopp  
Inkomstbasbelopp 45.900 kr
Prisbasbelopp 40.300 kr
Förhöjt prisbasbelopp 41.100 kr

Förmögenhetsskatt  
Fribelopp ensamstående  
  1.500.000 kr
Fribelopp sambeskattade  
  3.000.000 kr
Skatt på beskattningsbar förmögenhet 1,5%

Gåvor till anställda  
(Belopp inkl. moms)  
Julgåva 400 kr
Jubileumsgåva 1.200 kr
Minnesgåva 10.000 kr
Inkomst av näringsverksamhet %  
Periodiseringsfond,
firma + HB
30
Periodiseringsfond,
AB + Stiftelse
25
Positiv räntefördelning 8,26
Negativ räntefördelning 4,26
Expansionsfondskatt 28
Bolagsskatt 28
Schablonavdrag egenavgifter 25
Schablonavdrag löneskatt 20

Kostförmåner  
Frukost 32 kr
Lunch/Middag 64 kr
Hel fri kost 160 kr

Milersättning  
Egen bil 18 kr/mil
Tjänstebil 9 kr/mil (bensin)
  6 kr/mil (diesel)

Momssatser  
25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen
12 % (10,71 % av priset) t.ex livsmedel, hotelltjänster
6 % (5,66 % av priset) t.ex dagstidningar, persontransport, böcker

Representation  
Intern/Extern representation:  
  90 kr
Räntor  
Dröjsmålsränta  
(referensränta + 8,00%) 10,50
Referensränta (060701) 2,50
Reporänta (061220) 3,00
Statslåneräntan (061130) 3,54

Sjukförsäkring  
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2007 är 302.200 kr.  
Högsta föräldrapenning är 403.000 kr.  

Sjuklön  
Dag 1 (karensdag): 0%
Dag 2 - 14: 80%
Dag 15 - : Sjukpenning från
försäkringskassan. I vissa fall ska arbetsgivaren betala 15% av den anställdes sjukpenning.
Läs mer på www.fk.se »

Taxerad inkomst  
Årsinkomstgränser för skatt:  
20 % statlig skatt: 317.700 kr
25 % statlig skatt: 472.300 kr

Traktamente inom Sverige  
Dagtraktamente: 200 kr
Halvt dagtraktamente och  
nattraktamente: 100 kr
   
 

Bas kontoplanen 2006

BL´s Faktabank

Under Lawline kan du ställa juridiska frågor gratis.

 Lag och rätt

Aktiebolagslagen

Lawline

Rättsnätet

Finansinspektionens föreskrifter

Liten lagbok

Stockholm universitetsbibliotek

Juridik.org

Riksdagen Debatt & beslut

Svensk lag

Juridiska fakulteten i Lund

Råd och Rätt

Sveriges Radio - Pengar

Konkurrensverkets föreskrifter

Rättsfall från Regeringsrätten

 

Myndigheter

Finansdepartmentet

Näringsdepartmentet

Riksskatteverket

Finansinspektionen

Regeringskansliet

Riksrevisionen

Insättningsgarantinämnd

Riksgäldskontoret

VPC

Konjunkturinstitutet

 

 

ectagon
Sockengränsvägen 12
SE - 437 41 Lindome
Tel: 031-995234
Fax: 031-995234
E-post:
info@ectagon.se